REAL CHOCOLATE TO THE PEOPLE // RIKTIG CHOKLAD ÅT FOLKET

[ENG]
Svenska Kakaobolaget (The Swedish Cocoa Company) is a Swedish bean-to-bar chocolate maker. We travel around the world in the hunt for the very best cacao. We roast it gently and slowly turn it into chocolate in small batches. Just as with coffee or wine you can find individual flavor notes depending on what type of cacao is used and where it is grown. Rather than hiding the flavors behind the addition of extra fat, soy lecitine and vanilla we want to highlight the individual nuances of each bean. That’s why you will only find two ingredients in our origin chocolate – cacao beans and some sugar.

We are not your average chocolate maker. Our idea of chocolate and how it should be is many times the opposite of what the traditional chocolate industry thinks. As provocative as this can be to the establishment, our mission is not to produce the average anonymous chocolate bar. We are dedicated to find cacao with unusual flavors that will result in extraordinary chocolate. The kind of chocolate that blows your mind and reveals a whole new range of flavors. If you have tried one of our bars you probably know what we mean.

By having a direct contact with the farmers we can ensure organic farming, fair pricing and good working conditions. In fact, we often pay a volontary premium to contribute to the development of the co-ops we work with. All this so you can enjoy fair and traceable chocolate with clear individual flavor profiles. We are now transforming the chocolate industry in its foundation and show what real chocolate is all about. Some understand. Other’s don’t – yet. We make chocolate bean-to-bar. And that makes all the difference. Join our adventure!

[SE]
Svenska Kakaobolaget är en bean-to-bar chokladtillverkare. Vi reser jorden runt i jakten på den allra bästa kakaon. Vi rostar bönorna varsamt och gör choklad i små upplagor. Precis som med kaffe och vin går det att hitta unika toner beroende på vilken typ av kakao som används och var den har växt. Snarare än att dölja smakerna bakom tillsats av extra fett, sojalecitin och vanilj vill vi framhäva kakaons inneboende toner. Det är därför du bara hittar två ingredienser i vår ursprungschoklad – kakao och lite socker.

Vi är inte en chokladtillverkare i mängden. Vår idé om choklad och hur den ska vara skiljer sig till stor del från den traditionella industrin. Hur provocerande detta än må vara för traditionalisterna är vi inte ute efter att producera en chokladkaka i mängden. Vi är hängivna jakten på unik kakao som resulterar i extraordinär choklad. Choklad som tänjer på gränserna och visar ett helt nytt spann med smaker. Om du har smakat vår choklad förstår du nog vad vi menar.

Genom att ha direktkontakt med bönderna kan vi säkerställa att bönorna är ekologiska, att priset är rättvist och att arbetsförhållandena är goda. Faktum är att vi ofta betalar ett frivilligt högre pris för kakaon för att hjälpa kooperativen att utvecklas. Allt detta för att du ska kunna njuta av rättvis och spårbar choklad med en tydlig smakprofil. Vi förändrar nu chokladbranschen från grunden och visar vad riktig choklad är. Vissa förstår. Andra inte – än. Bean-to-bar kallas det vi gör.
 Det gör hela skillnaden. Häng på!

 

svenska kakaobolaget cocoa bags

SINGLE ORIGIN COLLECTION

Sri Lanka 70%

The unique Ceylon cacao is one of its kind and can only be found in small quantities. We work directly together with a small farmer cooperative committed to sustainable and organic farming. The cacao grows alongside exotic fruits and spices and is carefully harvested twice each year. The chocolate is high in acidity with notes of black tea, herbs, spices and subtle red fruits.

//Den unika Ceylonkakaon finns bara i små volymer. Vi arbetar direkt med ett litet kooperativ hängivet ekologisk och hållbar produktion. Kakaon växer vilt bland exotiska frukter och kryddor och skördas varsamt två gånger per år. Chokladen har en hög syra med toner av örter, kryddor, svart te och subtil röd frukt.

Bean: Ceylon aromatic, organic
Region: Matale, central part
Fermentation: 6 days in wooden boxes. Turned three times.
Drying method: Combination of raised dry beds and wood fired ovens
Roast profile: Low roast

Tanzania 74%

We buy the cacao directly from a cooperative of about 2000 smallholder farmers committed to organic farming. The cacao grows in the Kilombero Valley bordering the Udzungwa Mountains, surrounded by highly fertile land, with good rainfall. The 2015 harvest has strong notes of dried figs and raisins as well as hints of red fruit and wood. It is well rounded with low astringency and a high natural sweetness.

//Vi köper kakaon direkt från ett kooperativ med 2000 bönder hängivna ekologisk odling. Kakaon växer i Kilomberodalen som gränsar till Udzungwabergen där jorden är bördig med mycket regn. 2015 års skörd har tydliga toner av russin och torkade fikon men även subtila toner av röda bär och trä. Chokladen har en låg syra med bra balans och hög naturlig sötma.

Bean: Mainly trinitario, organic
Region: Kilombero valley in the Morogoro region
Fermentation: 6 days in wooden boxes, eucalyptus base. Turned day three and five.
Drying method: Sun dried on raised dry beds
Roast profile: Low roast

Peru 72%

We work directly with a cocoa and coffee cooperative of about 1200 farmers committed to organic farming. The cacao is a unique mix for the Amazonas. The beans can be recognized by being bigger than normal  with a paper thin husk. The chocolate has notes of saffron and hints of exotic fruits.

//Vi arbetar direkt med ett kaffe- och kakaokooperativ med 1200 bönder hängivna ekologisk odling. Kakaon är en unik korsning som bara finns i Amazonas. Bönorna är större än normalt med ett supertunt skal. Chokladen har tydliga toner av saffran och exotiska frukter.

Bean: Sweet amazonic, organic
Region: Lamas, northern part
Fermentation: Box fermented, 7 days
Drying method: Sun dried on raised dry beds
Roast profile: Interval roast, high and low

Single origins bean to bar Kakaobolaget

BLEND COLLECTION

Pepparmint 73%

Our signature dark chocolate blended with the finest peppermint. Subtle tones of peppermint giving a refreshing touch. For the refined taster.

//Vår Signature Dark blandad med den bästa pepparminten som ger en fräsch känsla. För finsmakaren.

Signature dark 70%

Our Signature dark chocolate. A master blend from our origin beans. A balanced and complex dark chocolate.

//Vår Signature Dark. En mästerlig blandning av våra ursprungsbönor. En balanserad och komplex mörk choklad.

Kardemumma 71%

Crushed cardamom blended with our signature dark chocolate. Like a cardamom bun, but in chocolate. An instant classic.

//Krossad kardemumma blandad med vår Signature dark. Som en kanelbulle, men i chokladform. En omedelbar klassiker.

bean to bar chocolate svenska kakaobolaget

ORGANIC AND FAIR // EKO OCH RÄTTVIST

[ENG]
Our philosophy is straight forward. We only source the best beans. And we truly believe the best beans are those where the farmer care and feel proud of his work. Where the beans are nurtured in a sustainable way and left growing at their own pace. Only then will they become great and offer a unique taste that is characteristic for the region. All this means organic and sustainable farming where no chemical pesticides are used. As we source the beans directly from our partner cooperatives we can ensure this is the case. We can also ensure that the working conditions are good and that the farmers are properly compensated. In fact, we often pay a volontary premium to help the Co-ops develop even more. We have, as a result from what we learnt by dealing directly with farmers, taken the bold decision not to certify our chocolate through a third party organization. We instead lead the way towards a truly sustainable, transparent and fair world beyond certification companies. If you still have any doubts please feel free to contact us directly and we will happily share how we work in greater detail. These are questions very close to our hearts.

[SE]
Vår filosofi är enkel. Vi arbetar endast med de bästa bönorna. Vi är övertygade om att bönorna blir bäst när bonden känner en stolthet över sitt arbete och bryr sig om sina odlingar. Växtplatser där kakaon får kraft genom ett hållbart odlande och får mogna i fred. Endast då blir bönorna riktigt bra med en unik och karaktäristisk smak för regionen. Allt detta innebär i korthet ett genomgående ekologiskt och hållbart odlande där inga kemiska bekämpningsmedel används. Genom att vi har direktkontakt med våra partnerkooperativ kan vi också säkerställa att detta efterlevs. Vi kan också säkerställa att arbetsförhållandena är goda och att bönderna får ordentligt betalt. Faktum är att vi ofta betalar ett frivilligt högre pris för att hjälpa kooperativen att utvecklas ännu mer. Som ett resultat av det vi lärt oss genom att jobba direkt med bönder runt om i världen har vi tagit det modiga beslutet att inte certifiera vår choklad. Istället leder vi vägen mot en genuint hållbar, transparent och rättvis värld bortom certifieringsföretag. Har du fortfarande några funderingar kring vårt arbetssätt, hör av dig så berättar vi gärna mer. Detta är frågor som ligger oss varmt om hjärtat.

BUY // KÖP

Buy directly from our web shop.
(We ship world wide)

Available at selected partners, such as:
Stockholm
Nordiska kompaniet (NK Saluhall)
Urban deli nytorget
Drop Coffee
P&B Delikatess Hötorgshallen
P&B Delikatess, Söderhallarna
P&B Delikatess, Täby centrum

Göteborg
Da matteo, butiken Victoriapassagen
Berzelii choklad

Malmö
Möllans Ost
Ola & Ko
Ahlgrens konfekt
Saltimporten

Lund
Grand hotell deli
Ahlgrens konfekt

Northern part Sweden
Duå, Umeå
Åre chokladfabrik, Åre

International
Tictail Market, New York
Chocalatto, Australia
Coffea, Finland

In restaurants such as:
Daniel Berlin Krog, Skåne-Tranås
Mathias Dahlgren, Stockholm
Fotografiska, Paul Svensson, Stockholm
19 glas, Stockholm

Are you a restaurant or confectionary producer and want to use our chocolate?
Send us an e-mail and we’ll get back to you shortly.

ABOUT US // OM OSS

[ENG]
Svenska Kakaobolaget was founded in early 2015 by the chocolate nerds Ulrika and Fredrik. They had grown tired of the fact that so called chocolate factories don’t make chocolate, but rather buy chocolate and re-melt it. They had also grown tired of the fact that much of the chocolate on the market is of poor quality where the beans have been treated badly. Instead they are on a mission to show what real chocolate is about and the abundance of flavors that can be found in great cacao. They also want to contribute to a sustainable cocoa production where the farmers are fairly compensated. The factory is located in the beautiful Österlen region in the south of Sweden.

[SE]
Svenska Kakaobolaget grundades under 2014 av chokladnördarna Ulrika och Fredrik. De hade tröttnat på att så kallade chokladfabriker aldrig tillverkar choklad, utan snarare köper choklad som de smälter ner och kallar egen. De hade också tröttnat på dålig kvalitet där bönorna ofta blivit dåligt omhändertagna. Duon har bestämt sig för att visa vad riktig choklad handlar om och vilket brett spann av toner det går att få ut från kvalitetskakao. De vill också bidra till en hållbar chokladindustri där kakaobönderna får rättvis ersättning. Fabriken är belägen på Österlen i södra Sverige.